با ما در ارتباط باشید

اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران

لیست اعضا اتحادیه
عملیات فیلتر
 • 20
 • 30
 • 50
 • مناطق
 • منطقه 1
 • منطقه 2
 • منطقه 3
 • منطقه 4
 • منطقه 5
 • منطقه 6
 • منطقه 7
 • منطقه 8
 • منطقه 9
 • منطقه 10
 • منطقه 11
 • منطقه 12
 • منطقه 13
 • منطقه 14
 • منطقه 15
 • منطقه 16
 • منطقه 17
 • منطقه 18
 • منطقه 19
 • منطقه 20
 • منطقه 21
 • منطقه 22
 • اسلامشهر
 • بومهن
 • پاكدشت
 • پرديس
 • جاجرود
 • چهاردانگه
 • مرتب سازی
 • صعودی
 • نزولی
 • رسته های شغلی
 • آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
 • توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
 • توليد وتعميرانواع كليدهاي هادي
 • آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
 • آسانسور - دفتر كار توليد آسانسور
 • توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
 • تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
 • توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
 • توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
 • توليد وتعميركاران انواع كوئلهاي برقي(ولتاژبالا)
 • توليد وتعميرريكتافاير
 • توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
 • توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
 • تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
 • تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
 • آسانسور - فروشندگي قطعات و لوازم آسانسور و پله برقي
Loading...
نام تجاری
نام و نام خانوادگی
رسته شغلی
منطقه
تعميرگاه آوانس
آوانس امرانيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
الكتروسهيل
آشوت مسيحي ابوليان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتروتوربين
وارتكز آوارتزاريان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
الكترو مونتاژ
غلامرضا بستان چي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
الكتروايران
عربعلي بياتي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 16
الكتروسورن
سورن پانوسيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكتروپمپ حاتمي
علي حاتمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 3
الكترومكانيك
جلال حاجي تقي طهراني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكتروزرگر
مهدي حاجي ابراهيم زرگر
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
الكترو اتحاد
احمد خليل زاده ساربانقلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
الكتريكي خجسته
حسين سادات شريف
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتريكي سيفي
غلامعلي سيفي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
الكتروتكنيك طهماسيان
ورژ طهماسبيان هاواني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
سيم پيچي
حسين غلام زاده
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكتروپمپ صادق
محمدصادق علي ياري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
الكترووازگن
وازگن عيوضي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتريكي سانترال
بهرام قدمت حكم آبادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
تفرش پمپ
حسن افشاري نيك
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكترومطيعي
ابوالقاسم مطيعي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
-
ژرژ منوچهري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
الكترومكانيك مسگرزادگان
ابوالفضل مسگرزادگان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
اديسون
نجفعلي محققي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 3
-
گورگين مارتروسيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكترومكانيك ايران
مصطفي نيك نژادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
-
ويگن وارتانيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
چورنيك وارتازاريان ارگتيني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
آربي
محمود علي زاده
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتروتكنيك باقري
حسن باقري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
الكتروچشمي
اميرعلي چشمي كلخوران
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتريكي نعمت
نعمت حسين وند
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
سيم پيچي صنعتي باران
اصغر فرهاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
-
هائيك هرابيديان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
شيرافكن
مرتضي شيرافكن
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
الكترومكانيك رستيك
رستيك كشيش زاده
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
-
رائز دبيري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
محمدحسين دسترنجيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
الكتروتكنيك حميد
حميد علي آبادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
الكتروتكنيك مهرابي
محمدرضا مهرابي بيوكي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
الكتروويلا
محمود رحيم پوراوجاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 2
سيم پيچي نفيس
قاسم باقري اصفهاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
الكتروپمپ بستان منش
حميد بستان منش نيك
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
سيم پيچي طوس
حسن عزت زاده
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
الكترومسعود
مسعود دامرودي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
الكتريكي بهشتي
رضا بهشتي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
الكتروموتورصمباد
سنباط باروئيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
الكتروتكنيك كار
حجت اله بهشتي آزاد
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
تكنولاوار
سيدحسين سجادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
ولتا
سروژ زماني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 6
-
عبدالرضا غزلي جهرمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
پمپ آب نوين
عباس فارسيجاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 13
الكترو ساسان
خليل قدمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
الكتروپمپ نيك نژاد
ولي اله نيك نژاد
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتريكي رازقي
ارسلان رازقي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
كارگاه فني محمودي
عباس محمودي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 3
الكتريكي دقيق
مرتضي نوري لواسي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
الكتريكي وارطان
وارطان آرزومانيانس
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
غلامرضا رحمن نيا
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
-
نامدار سلطاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 2
كهربا
علي افچنگي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
سيم پيچي ولتا
احمد وثيقي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
تكنوشنت
علي ايزك شيري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
-
مرتضي كربلائي حسيني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
الكتروتكنيك
غلامرضا چيت فروش
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 16
دهقان
ربعلي دهقان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
كارگاه الكتريكي امرانيان
آموس امرانيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 6
-
رحمت اله صفري دستجردي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
الكتروموتورپمپ آب ضمانت
احمد كارگرشوركي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
-
ژورا الكسانيانس
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
-
حسن دانشورخوشمهر
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
-
محمدحسن خليفه هاشمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
سيم پيچي محمدي
حسين محمدي مزرعه شاهي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
ولتا
غلامرضا تسليم
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 2
كارگاه سيم پيچي مدرس
اسمعيل طالبي مزرعه شاهي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
الكتروپمپ آب امين
فهيمه مهدوي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 16
سيم پيچي محمدزاده
قاسم محمدزاده نوش آبادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
-
عليرضا صالح آبادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
شفق
منوچهر رنجبركيا
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 2
-
غلامرضا خاكسار
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
پمپ صفا
عباسعلي كربلائي حسيني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
الكترومكانيك بهمردي
مهرداد بهمردي كلانتري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
الكتريكي كاظمي
جواد كاظمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
الكتروتكنيك
گورگن قريب خانيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
يوسف ابراهيمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
سيم پيچي روح اله
نعيم ثابت سروستاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
الكتروتكنيك سعيدي
ابوطالب سعيدي حمزه خانلو
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
سيم پيچي بهروز
بهروز بخشي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
رستم رستمي عصرآبادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 6
سيم پيچي مجاز ابوذر
محمدعلي عزيزي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
-
محمدمهدي نجاريان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
-
واحه تلمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
خدمات فني آلبرت
آلبرت ياريجانيان نماگردي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
الكتروتكنيك رضا
رضا مصلحتي ساربانقلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
-
مدد حاجي زاده
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
الكترو پمپ قائم
حسين رمضاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
الكتروتكنيك دينامو
محسن اميني آذر
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
تعميرديزل جوش بوريائي
احمد بوريائي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
تكنو
واسكن آبنوس
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
-
عبدالعزيز غزلي جهرمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 2
-
ژوريك آرزومانيانس
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
صادق حبيب زاده ديزج
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
الكتروشركاء
عليرضا عابدي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
سيم پيچي شهرياري
ماشاء اله شهرياري مزرعه شاهي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
-
راطاوس نظري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكتروتكنيك مگا
فيضعلي زيرك هلان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
اتحاد
علي هدايتي زفرقندي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
-
رضا جمشيدي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 13
-
رقيه فلاح اكبرپورايشكاء
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
مؤسسه فني خدماتي محمد
سيدمحمد سيدابوطالبي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 13
-
بهرام هوشيدري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
-
مجيد عزيزي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 13
الكتروتكنيك مدار
رضاعبدالاحد واحدي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
-
گارنيك خان بابائي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكترو كهن
جليل حقيقت انزابي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
-
حسين كلانتري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 16
سيم پيچي ميرهاشمي
سيد حسن ميرهاشمي روته
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
هاكوپيان
داود بدروس آقوبيان سلماس
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
خدمات فني سروش
محسن خوشدل آبكناري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
اسمعيل زارعي اسفندآبادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 13
الكترومكانيك عظيمي
زاهد عظيمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
اسلامشهر
الكتروافشار
يداله افشارولدي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
-
اسداله وفاخواه
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
ضمانت
محمدرضا ميراحمدي نيري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
دفتر مهندسی برق
اميرمحمود قناد
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكترومكانيك صفري
يعقوب صفري دستجرده
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
-
علي اسكندري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
-
محمدجواد كريمي قهي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
-
محمد نويدي استلخي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
الكترومكانيك مقدم
محسن مقدم برنا
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
الكتروايكس ري
مجيد حقگوي حقيقي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
سيم پيچي آئينه وند
نظر آئينه وند
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 2
الكترومكانيك توحيد
احمد افجه اي نصرآبادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 6
-
مجتبي رحيمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 13
سيم پيچي
رمضان زينالي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكترو هراچ
روبينا ميناسيانس الچموكي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
سيم پيچي يداله قاسملو
يداله قاسملو
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
سيم پيچي توان
تيمور شعبان دوست
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
-
حميدرضا عزيزي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
-
محمود ابراهيمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 3
الكتروميلاد
رضا زينل يان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
الكتروپمپ نوين
جواد اسدي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
تعميرگاه فني ايوازيان
ژرژيك ايواز
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
سيم پيچي زينلي
محمود زينلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
الكتروحامد
محمدرضا پورحسني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
-
محمد حيدري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
الكتروتكنيك كريمي
ابوالفضل كريمي*
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
-
بيژن طاهري فر
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
سيم پيچي كريستال
بهروز ايقاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
-
محمدرضا قربان شميراني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
تعميرگاه شفيعي
محمد شفيعي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكترومكانيك آرمان
حسين فولادي تازه كند محمديه
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 2
-
يوسف باغداساريان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
-
فرج اله حاجي تقي تهراني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 13
الكتروقائم
جمشيد نصيرپور
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
سيم پيچي محمد
محمد تقي قائمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتريكي پاسارگاد
محمود داننده دودران
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
سيم پيچي طلعتي
محمدكاظم طلعتي ساربانقلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
الكترو تكنيك پارس
سيد مجتبي عظيمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
الكترو صنعتي
مرتضي فارسيجاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكتروتكنيك مجيد
مجيد دهقان پور فراشا
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
الكتروتكنيك بوستان
محمد قدرتي ساربانقلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
الكترو سروش
رسول صيدي مقدم
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
تك تكنيك
رضا اسمعيلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
تكنيكال
سيدمحمدمحسن فاطمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
الكتروسيم پيچ ايران
فرجام چهره گشا
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
الكتروموتور امير
احمد آقا ترابي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
امير حسيني
غلامرضا اميرحسيني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 16
-
مارتيك نوراويان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
الكتروسعيد
سعيد انصاري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتروتكنيك
قدرت اله ذنوبي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
-
محمد علي عسكري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
تعميرگاه برق گارنيك
هايك هرابيديان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
گردان صنعت
جمال قيصري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتروكاراميان
كناريك شهبازي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
برادران مهدوي
مصطفي مهدوي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
پطروسيان
نرسيس پله برك
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
الكتروموتورعلي
رمضانعلي يامي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتروپمپ شجاعي
علي اصغر شجاعي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
مجيد
مجيد حسني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
الكتروتكنيك فريد
جعفر اسماعيلي فريد
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
الكتروتكنيك ميرزائي
قربان حسين ميرزائي مطلق
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 19
الكتروسوان
حويك نظريان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكتروتكنيك فارسيجاني
ابوالفضل فارسيجاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكتروموتوراحد
احد ره
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
-
مسلم كلانتري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
شكراله صديقي مايوان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
خدمات فني الكتروتكنيك
محمدجواد نويسنده نويري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
الكتروورژ
ورژ يوسفي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتروآلفا
سيد محمود موسوي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
الكتروپمپ حميدي
مجيد حميدي وراميني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 19
پمپ آب ولتا
پرويز سليمي مقدم
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
الكتروكووينا
حامد مومني مدرجي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
-
احمد كلائي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
ژيلبرت عيسائيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
-
علي بدركورائم
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
تكنو دينامو
سيروس تازه كندي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 16
تهران ابزار
محسن طاهري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
-
اصغر پناهي بابلان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
آسيا پمپ
محمدحسين جوادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
بومهن
-
محرمعلي حسن نژاد
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
زينلي
طاهر زينلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
رضا محمودي ساربانقلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
توان تكنيك
سليمان يهري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
-
رازميك شاه بندري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
نوروزي
مسلم نوروزي مقدم
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
-
يغش پطروسيان اصل
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
تكنوالكتريك
عليرضا دلسوزمرغوب
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
خدمات فراهاني
عبداله جلال آبادي فراهاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
الكتروتكنيك مهران
قاسم آسوده
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 19
-
كمال پازكي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
پرديس
الكتروقائم
مصطفي رجب زاده چيمه
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
كاوه
داود حبيب اله رضائي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكترواستپاني
استپان استپاني اليانس ونيق
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
-
علي آقا فيروزيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
نوين
رضا شروعي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
قائم
فرهاد اختري چكووردي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
خدمات فني پيرهادي
جلال پيرهادي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
-
حسين علي همزه
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
الكتروگارانتي خداورديان
علي خداورديان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
سيم پيچي ميرحبيبي
فاضل ميرحبيبي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
الكتروجهان
منوچهر پروان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
-
سيدهادي ميردامادي تهراني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
-
حسن عباسي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
برادران بهاري
عزيزاله بهاري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
-
حسن ذوالفقاري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
الكترونيك گلبرگ
رضا كوه زري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
تعميرپمپ آب فتحي
حسين آقا فتحي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
-
حسن تابيده
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
زيمنس
عباد علي مرداني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
الكتروتكنيك خداورديان
حسين خداورديان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
سيم پيچي رستمي
حميدرضا رستمي داويجاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
-
علي عباسيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
خدمات فني بهروز
بهروز ابن علي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
-
هوشنگ رمضاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
خدمات فني سيد
سيدمحمدجعفر محمودي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
-
رامين وفائي راد
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
بومهن
حافظ ژنراتور
حافظ پرش گلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
تعميرالكتروموتور
مهدي عزيزي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 16
يكتا سيم پيچي
حسين غظنفري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
تعميرگاه پركر
شاهن پركر
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
سيم پيچي گلستان
مهرابعلي نوري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 2
-
علي رضا كريمي علويجه
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
-
حسين محبي نيا
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
الكتروآلفا
سيد احمد موسوي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
-
محمد مبيني كشه
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
110 عقيلي
روح اله عقيلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
خدمات برق هادي
هادي محمد اسمعيلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتروتكنيك خدابخشي
مهدي خدابخشي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
تعميرپمپ آب مرداني
محمد علي مرداني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
نيكنام
حسين لقائي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
مؤسسه فني ضمانت
علي نفري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 19
-
رضا بهلولي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
سيم پيچي رنجبران
قاسم رنجبران
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
-
محمدمهدي مصطفي سرفراز
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
پرديس
-
مجيد پوراحمدي لاي غرا
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
خدمات فني تهران ديزل
حسين رنكچيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 11
تعميرگاه پمپ سيل غرب
فرهاد اكبري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
-
رضا ميرزائي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
بومهن
الكترومكانيك گارانتي
نژديك نواسارتيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
خدمات الكتريكي
ابراهيم مشهدي فراهاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
تعمير كار الكتروموتور
غلامحسين حاجيان كرهرودي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 7
الكتروصنعت صالحي
مختار صالحي فشمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
الكترونيك دلتا
گل شاد حضرتي كاديجاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 17
پمپ منصور
يوسف قربانوند
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
الكتروپمپ آب
نوريك شماوليان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
كارگاه تهران تكنيك
جليل خداورديان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
سلمان
سلمان علي مرداني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
-
يوسف حسيني نژاد برغاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 19
الكترو سيم پيچ خداداد
خداداد نويد پور ورجوي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
الكترو تكنو
آرمن اسكندري
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 12
صداقت
مجيد محتوي رازليقي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
نوين صنعت
ابراهيم نوروزي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 9
سيم پيچي لطفي
لطفعلي لطفي فر
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
الكترال
ادوارد خاجيك
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
كارگاه سيم پيچي
خداكرم ساماني پور
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 10
-
داويت مصابر كلياني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 8
الكتروتكنيك گالستيان
سركيس دركالسانيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 14
فروشگاه مهر
احمد ظهوري نيا
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
سيم پيچي محمد
محمدعلي عظيمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
-
عباس حبيبي توتكاني
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 4
-
مرتضي زمان پور
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 22
سيم پيچي الكتروموتور زهره وند
محمد زهره وندي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
پرديس
الكتروتكنيك فتح
نعمت اله فلاحت دوست
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 18
الكترومكانيك پايا
حميد كربلائي حسين
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 2
-
فرهاد ميرزائي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 19
الكترومكنيك مركزي تهران
مصطفي طاعتي زاده
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
-
علي نياز
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 22
رابين انرژي پاژ
سعيد طهماسبي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
ندراد
ماسيس ملكيان
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 21
سيم پيچي ابراهيم
ابراهيم بيگدلي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 15
سيم پيچي ولتا
سياوش آريا نژاد
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
سيم پيچي فراهاني
اميد هاشمي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 19
خدمات فني استاد
حميدرضا شوندي
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 16
حجت
قاسم حجت
تعميرالكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب ودينام جوشكاري
منطقه 5
-
حسين ساساني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 17
آ.ا.گ
حسن رفائيان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
-
ادريس صادقپور
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 13
وحدت
اسرافيل حسيني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
-
سيدحسين هاشمي موسوي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
نوين
سيون كليمي سنهي پور
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
-
حسن باقي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
تعميرگاه مه آبادي
محمد مه آبادي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 15
پرديس
تقي منصوري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 5
فروشگاه اصلاحي
ابوالقاسم اصلاحي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
كلبه طلا
فريد داميان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
شهاب
عبدالكريم شهابي نيا
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
تعميرريش تراش
حميد حيدريان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 7
فروشگاه وحيد
وحيد داميان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
تفال
هاشم رزمي كناره
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
وحيد
فرهاد داميان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
خدمات گلديران
اميرعباس كائيني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
-
عباسعلي محمدي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
-
احمد عباسي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
-
منصور رضا
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
سام سرويس
سيد وحيد نجفي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
كوفرد
مسعود فرد قاسمي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 7
آ0ا0گ آ0 ب0آ آريان مركزي كيش
عليرضا خوناني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 7
بلرند ديجتال
محمدجواد احمدي خو
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
تعميرگاه عزيزي
احمدرضا عزيزي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
شهاب يدك
صدراله برزگر
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
فروشگاه رستمي
شاپور رستمي فرد
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
تعميرات الكتروموتور
حسين حسني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 10
-
حميد قويدل جباري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
ونوس
تقي حصاري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
فيليپس
حميد شگفتي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 3
-
علي حسيني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
فروشگاه صداقت
عبداله نظري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
تهران بوران
محمدرضا بوترابي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
خدمات فيليپس
اميرهوشنگ چشمهء
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
پالاس
علي مهديخاني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
نيك تفلون
ناصر خاريابند
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 2
الكترولاله
حسين صالحي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 17
-
اكبر مسعودنيا
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
الكتروفدك
سيدعلي رستگار
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
سام سرويس
اسرافيل پورمسلمي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 7
شركت بازرگاني سنجه كيش
محمدرضا جهانشاهي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 3
الكتروسپهر
نويد بدلي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
پيرادكيش(بيم)
كامبيز غنچه
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
-
علي اصغر چيت سازيان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
الكترونيك خارك
سيداحمد اميراحمدي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
الكتريك مكانيك
علي اصغر دزياني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
-
اصغر كلهري علمداري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 15
-
يداله حاجي اسمعيلي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 18
تعميرات تخصصي مكروفر
سيد شهريار بني هاشم نژاد
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 2
فدك سرويس
محمدرضا نعيمي پور
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
-
مرتضي ناصري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
خدمات مركزي آگ
اميرعباس انصاري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
تعمير سشوار مرتضي
مرتضي طائبي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
شاب سرويس
رضا كاظميان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
فروشگاه سيد
سيدمهدي فاضلي امنداني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
مهندسي بني هاشم
سيدهدايت اله بني هاشم نژاد
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
-
مهدي صمدي سرخه
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 5
تعميرگاه گودرزي
علي گودرزي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 8
سرويس نگان
ناصر معروف صوفيان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
نگين
عادل مسعودنيا
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
-
محمد صديقي مقدم
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 16
-
آْمين مرداني رازليقي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 4
پارسه
عليرضا گلچين اصل
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
تعميرگاه حاج صادق
حسين احمديان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
الكتروانيور سال
عليرضا حاجي عسگري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 14
فروشگاه بهشت
نادر ابراهيم زاده رجائي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
شركت صدرا پاسارگاد قشم
محسن دهقان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 7
خدمات پس از فروش پاسارگاد
محسن جويني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
-
مهدي سيفي خزروقي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
شركت كاويان
مجيد صفدريان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 10
تعميرگاه بوش
بهرام كاظم خاني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
تعميرات رستمي
حشمت رستمي فرد
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
-
ابوالقاسم جهانيان
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 14
شركت بازرگاني پروا گستر ايرانيان
احمد تجلي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
شركت آباد گران ايرانيان الكترونيك
كامران طاحوني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 2
-
امير وقار
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
خدمات فني ريملتون
رضا عبدالهي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
جام سرويس ايرانيان
سيد كمال ميرطهماسبي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
-
بهرام كاظم خاني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 3
تعميرگاه گلشن
كامران طاحوني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 10
فروشگاه فرسام
مهدي صديقي جهان بخش
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 5
-
علي اكبر ايلخاني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 14
الكترونصر
ناصر نصراله زاده خراساني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 8
خدمات فني ايليا
عليرضا بحري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
فروشگاه پرشين
بنيامين فاني ملكي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 13
ايرانيان سرويس
امير حسين صبح صدق
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 22
تعمرگاه آبان
كارن منافي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 2
تعميرگاه وحيدي
سعيد ظهوريان وحيدي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 4
خدمات فني سعيد
سعيد نعمتي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 18
تعميرگاه مجاز مركزي
سيد علي حسيني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 4
خدمات و فروش فيليپس
امير هوشنگ چشمه ء
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
شركت آ.ا.گ آ.ب. آ.آريان مركزي كيش
عليرضا خوناني
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 6
فروشگاه افشار
محمد افشار نجفي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
فروشگاه آزاران
حسن جان نثار
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 7
فروشگاه نيما
مينا مسعودنيا
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
شركت آژند قشم
آرمان محسن زاده
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 11
شركت آباد انديش نو آوران سايا
افشين جعفري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 4
-
كسري غيائي اروميه
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 2
شركت تجهز ان آتيه ايرانيان
محمدهادي محرابي
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 5
شركت آباد انديش نوآوران سايا
افشين جعفري
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 4
مهران ايده
بهمن خسروي چهار منار
تعميرانواع دستگاههاي صنعتي وخانگي
منطقه 12
شركت آبتين آپاداناآباديس
شهران ختائي زاده
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
-
مسعود عميدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 9
مؤسسه فني كيان
محمدرضا كيانلو
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
حسن نديمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تكنيك كار
اسماعيل آماي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
-
حسين ضياء پور
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
-
عظيم عزيزي اق قلعه
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
-
جعفر كربلائي حسيني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
خدمات فنی مجاز پارس
سيدجعفر مظلومي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
الكتروتكنيك امير
محمدعلي بوجاري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
وكيوم سرويس
فرخ الدين نيكومنش
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
افق
رجبعلي بابائي زاده مالميري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
بيم*
عباس زهري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
فرجام تكنيك
مجيد دياني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
-
حسين باغخاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
كاوش
حميد حيدري نيلق
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
تعميرجاروبرقي قهرمان
مهدي كربلائي قهرمان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
-
محمدحسين رمضاني تهراني فرد
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
-
جعفر كربلائي موسي خان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
-
احمد مقدم
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
-
محمدرضا كاوسي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
خدمات نوين
يعقوب باغباني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
تعميرگاه جاروبرقي تكنو سرويس
همايون نيكومنش
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
خدمات فني مخصوص
عبداله وثوق رجبي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
حميدرضا عليخاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تراش فجر
رحيم جلالي فر
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
فني مهندسي يگانه
محمدرضا يگانه گهر
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 13
خدمات فني بهرامي
رحيم بهرامي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
سيم پيچي زهري
سعيد زهري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
-
اكبر حاج فتحعلي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
-
علي تركمان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
كيان سلاميان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
علي يحيي توسلي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
خدمات فني نصرتي
علي نصرتي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
توچال
محمود شهبازي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 17
-
بهروز بازارچي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
خدمات فني سادات(اميري)
امير اميري كيا
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
محسن محققي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
پارس خزر
سيدزين العابدين سجادي زاده
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
-
مصطفي صالحي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
خدمات فني ساحل
سعيد محمدي كيا
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
پارس خزر
مالك بابائي اصل
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
-
فريدون اميدوارروزبهاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
الكترورضا
محسن صابريان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
-
محمود بي نظير
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
-
سيدحجت غافله باشي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
سامسونگ
حسين تركماني كلهرودي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
-
محسن كربلائي حسين
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 17
-
حميد سيفي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه مركزي نارمك
مهدي مخلصي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
-
فرهنگ صدرزاده افشارآذر
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
مهرداد علي جان پورقهرود
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
-
اسداله رهبري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
افشان يدك
محمدتقي غلامي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
مجيد معطوفي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 17
-
حسن موحدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
تعميرات لوازم برقي پث
علي خامنائي بناب
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
-
عباس محمودي فرد
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
تعميرات لوازم خانگي اميد
ايرج حسيني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
فضه مظلوم
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
تعميرگاه وسايل برقي
افشين علي محمدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
رحيم سليمان زاده
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
الكتروعدالت
داود دارستاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
اميري
عباس اميري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 13
ابتكار
محمد گلرخي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
-
علي رضا نظري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
-
منصور صالحي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
خدمات فرصت
علي محمد پورصباغ ركن آبادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه رودكي
محمد حسين ابهري هوشمندي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
تعميرگاه سعيد
امراه عزيز كندي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
تعميرگاه جنت
علي بياتي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
تعميرگاه مولينكس
آرش ناخدا
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
-
علي اكبر فلاح پور
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
-
غلامرضا فنودي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
فرزام
جمشيد سيدهاشم
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرات لوازم برقي بابائي
رحمت علي بابائي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 21
شركت جهان افق پايتخت
محمدرضا جعفري تبار
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
-
ابوالفضل رسولي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
ايران يدك
داريوش هاتف عليزاده
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
حسين مولوي وردنجاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
-
غلامرضا باقري ناميله
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
الكترولوكس(سهند)
مسلم شيدائي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
البرز
سيد داود هاشمي نسب
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
الكتروتكنيك فرجام
محمدرضا حكيمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
پارس توشيبا
سعيد دميرچي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
برادران جعفرزاده
يوسف جعفرزاده تندرو
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
پارس خزر
محسن قرباني دستجردي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
-
بهمن مهدي زاده ملك دهي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
برادران صنعتي
حميد صنعتي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
جاروبرقي تك
فرهاد ويلكي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
الكتروامير
سيد مصطفي مرتضوي قصابسرائي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
اكبري
هوشنگ علي اكبر
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
سيم پيچي مهران
امامعلي هجري شانجاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
دلتا بوش
عظيم سيدغفوري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
آ0 ا 0 گ
سيروس يونچي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
سيم پيچي هاشمي
حسين هاشمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
-
مجيد امين زاده
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
اتحاد
حاتم تبرته فراهاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
خدمات فني،صنعتي تك
داود آقاجاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
مهران ميرسعيدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه مه آبادي
منصور مه آبادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
آثاري
محمدحسن آثاري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
الكتروصنعت
محمد دربان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
-
مروت عباسي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 17
خدمات فني دهقان
احمد دهقان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 22
تعميرگاه مجاز جاروبرقي
جليل شيخ الاسلامي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
الكتروتكنيك
حسين كلانتري خليل آباد
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
صادقي
علي صادقي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
حميديان
سليمان حميديان قمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
-
صالح الدين رضائي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
سارا الكترونيك
عليرضا كرمي منشور
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
-
علي اكبر گنجوي نيا
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
الكتروتكنيك سعيد
حميد فهيمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
الكتروتكنيك بهساز
حسن غرقي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
الكتريكي مركزي
حسين خداپرست
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
خدمات فني آسيا
احمد آسيابان ازناوه
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
مولينكس
يوسف تبرته فراهاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
خدمات تك
مجيد ذوقي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
الكتروتكنيك محمدي
سيدحسين موسي كاظمي محمدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 13
-
مهدي صالح پور
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
بازرگاني اصلان
عباسعلي اصلاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
فريبرز مرادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
الكتروتكنيك ارسلان
عباسعلي خبازي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
-
محمد صفاء
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 17
-
فرهاد خياط حصاري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
جم
جواد شيري جيان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
-
عين اله بختياري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
الكترومهدي
مهدي صفري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
-
ناصر طهماسبي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
صباسرويس
اسماعيل عسگربنائي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
جهان تكنيك
داود سايبان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
جعفر قاسم زاده مشهدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
فلاح
حسين فلاح پيازي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه مركزي
حسين قاسمي باراني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
خدمات فني متين
ابوالقاسم فضلي پور
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
جاروبرقي سپهر
عليرضا آقاجان تبار
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
خدمات فني خيام
سيدحسين حسيني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
الكتروتكنيك دقت
صفدر شيرخانلو
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
-
مهدي نعمت الهي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
-
اردشير يوسفي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
ايران صنعت
محسن سهيلي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 21
سيم پيچي علي اكبر
اكبر علي مرداني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 21
-
محمد احمدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
الكتروحامد
احمد حسن زاده وايقان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
تعميرگاه احمد
احمد ادراكي بناب
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 21
سيم پيچي بيهق
حميد زارعي ثاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
-
مرزبان ميرزائي نياي راجعوني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
رجبعلي نشري سيسي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
بوستان
محمود گودرزي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
كوثر
حسين سربي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
پارس خزر
حسن اميني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
پارسش خزر
عباس گلستاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
تعميرگاه تك
ذبيح اله علي بخشي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
-
ولي اله طاهري حسين آبادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 13
-
مقصود بهشتي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 9
فروشگاه پارسيان باقري
قربانعلي باقري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
ولي عصر
ناصر دهقاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
تعميرگاه محمد
احمد رنجبر
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
سورنا
مهدي اكبري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
عبداله غفوري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
الكترو آلساز
مهدي مرادآبادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 17
سهرتكنيك
احمد ابراهيمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
-
كيوان پرهيزكار
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
تعميرات صادق
صادق خضري جعفرآبادسفلي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
سيم پيچي رضا قليچ
غلامرضا باقرقليچي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
-
اسمعلي واحدي همت
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
عباس الكتريك
عباس نورالوري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
شركت گوگ تكين تجارت رويا
عثمان گوگ تكين
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
-
عباس لبافان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
-
سعيد محقق
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
تعميرگاه لوازم خانگي
محمد عباس صومعه
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 19
كوثر
يوسف اردشيري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
بايترون
كوروش قائمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
صفدر شير خانلو
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
تكنو بوش
سيد محمد نجيبي نيري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
-
غيبعلي باقري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
-
علي اصغر سربندي فراهاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
-
يداله عباسي شام اسبي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 19
-
علي سيمياب
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
موسي ملائي زيناب
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تكنوبوش
عباس آقاياري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 19
خدمات الوند
ابراهيم عبدالوندي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
-
قاسم حاجي اسفندياري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
سيم پيچي بخشايش
علي رستموندبخشايش
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 9
نصريدك
مهدي نصرالهي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
علي حسين خاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
تهران تكنيك
حسين حيدري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
خدمات بتا
حسينعلي خسروي ساماني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
110همتا
ابراهيم توكلي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
مركزخدمات فني طلائي
محمد رئيس زاده ناصحي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
تعميرلوازم خانگي سالومه
مرتضي حسيني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
-
فردين قربان نژاد
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
بوش و زيمنس
سيما ختائي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
نادر پيران
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرات لوازم منزل
مرتضي مهري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
خدمات فني سروش
ناصر صيادي گهر
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 13
خدمات فني محسن
سيد محسن ميرشفيعي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
تكنو سرويس
داود هدائي ميرآذر
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
مهدي سيف
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
تعميرگاه معمار پور
هادي معمارپور غياثي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تكنيك بوش
كمال گل كارزاده
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
-
ابوالقاسم مهرابي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
-
احمد بالستاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 19
-
موسي الرضا اميري فاروجي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
تكنو آرميچر
ني چر والائي عصر
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرلوازم خانگي احمدي
محمد رضا احمدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
تعميرگاه بني احمدي
حميد بني احمدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
الكتروتكنيك امير
عباس احمدوند شاهوردي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
-
احمد خلج
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
تعميرگاه حسين كراچيان
حسين كراچيان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
تعميرگاه معمار
محمد حسن معمار
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
ويژن پارميدا آكان
كوروش خلج اميرحسيني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
ايرانيان سرويس زمان گستر
ولي اله فرجي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
فروشگاه تهراني
حسين حسن تهراني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
پرشين يدك
بهنام جعفري سقزچي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
الكترو تكنيك ذنوبي
قدرت اله ذنوبي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
-
ميرمجتبي حسيني پژمان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
بومهن
تعميرگاه بهنام
حسين عزيززادگان قمصري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
خدمات طلائي سماء
سيد علي تهوري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
تعميرگاه مركزي 108
قاسم مينائي آغميوني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
خدمات لوازم برقي امير
سيد امين موسوي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
تبادل گستر تجارت
عباس شهرابي فراهاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
ايران سورين كيش
محمدجواد جورابچي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
شركت تجارت ايمن و آسايش
سيدعبدالرضا سيدخاموشي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
تعميرات افشار
عبداله افشار تفرشي زاده
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
شركت بين المللي فرينه الماس تك
عباس مهديان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
خدمات فني نويد
محمد يار خزائي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
تعميرگاه رضا
عليرضا بازيان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 13
پارت يدك
بهزاد آماده
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
سيم پيچي نور
محمد فيض آبادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
جنرال تكنيك
نصراله محمدي صرمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
تهران يدك
محمد محمد ربيع
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
-
امير امير آتشاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
تعميرگاه نيك انجام
مهدي نيك انجام
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
ويداس
محمود غفاري محلاتي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
-
عليرضا لكي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
-
سيد مصطفي بزاز زاده
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه گلها
حمزه آخوندي قهرودي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
فروشگاه زرد كوهي
محمدهادي زردكوهي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
ادنان سرويس ايرانيان
وحيد حسيني ادنان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
-
امين نورين
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
-
حميدرضا سعادتي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
الكترومكانيك فيض آبادي
محمد فيض آبادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
-
فاطمه صابر برشالكوئي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 10
تكنو سرويس ميلاد
محمدمراد وفاخواه
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
خدمات قبا
حسين ابراهيمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
-
كارن منافي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
-
علي اكبر حيدري ديزجي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
-
محمد زارعي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه محسن
محسن مددي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 4
آرش
سيده زهرا بني هاشمي گلسفيدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
پارس خزر
آرش آشوري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
تعميرگاه تفال
محمدعلي سلطانعليان
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
تعميرگاه مرداي
حميد اله مرادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 18
تعميرات گردنده
بهرام كاظم خاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
-
محمدعلي سينه سپهري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
بومهن
شركت آشيان پرديس آريا
سيد حامد سليمان پناه
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
تعميرگاه عيوضلو
جاويد عيوضلو
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
شركت آرام آذين گوهر بوشهري
اميرحسين صبح صدق
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
خدمات پس از فروش ساني
محمود افشار
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
خدمات فني
مصطفي خوانساري عتيق
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
گاستروبك
جعفر خوبي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
خدمات فني مهندسي بهرامي
عطااله بهرامي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
مهدي
مهدي حيدري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه كيم
خسرو برخورداري
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 7
نجفي
هادي نجفي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 15
الكتريكي ولي عصر
علي اصغر ميرزائي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
تعميرگاه ميرداماد
مجيد لطفي شمس آبادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
تعميرگاه محمد
عسگر سيفي زاده خليل آباد
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
يدك فيلكو
ناصر ظهوريان وحيدي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
فروشگاه بهمني
حيدر بهمني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه خادمي
محمد جواد خادمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
تعميرگاه جاروبرقي
محسن سليمي نيا
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
شركت بدرسان الكتريك
امير علي زاده مرادي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
خدمات فني محمد
محمدعلي فنودي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
تعميرگاه كمال آراء
سيد حسين كمال آراء
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
بازرگاني رفاه زارعي
سينا زارعي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه مدرن
فريد ميركي اردستاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 5
تعميرگاه كلاسيك
محسن پاكراه
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
فروشگاه آسانا
امير وقار
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه آبسان
مجيد حسين زاده صفي آباد
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
ايران انرژي
سلطانعلي سالمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 11
تعميرگاه جاروبرقي
محمد علي ايلخاني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 3
شركت تجارت آزاد روز
عبدالحسين اسلامي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 12
تعميرگاه صادقي
اميرحسين صبح صدق
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 22
فروزان
مير سلمان سيد ميرزائي ديزچي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 14
مركز خدمات ايرانيان
محسن قاسمي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
تعميرات جاروبرقي
سيد علي حسيني
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 2
تعمير لوازم برقي
قادر بخت آور
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 16
-
مهدي فلاح نژاد
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 6
تعميرگاه صداقت
محمد بحيرائي
تعميروخدمات دستگاههاي گردنده(جاروبرقي،ميكروويو،چرخ گوشت،پنكه،آبميوه گيري، اتو و بخارشوي خانگي و صنعتي)
منطقه 8
-
ابوالقاسم ملامحمدعلي جناب
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 14
خدمات متين
مسرور ادريس عراقي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 8
تعميرگاه نيك انجام
حاجي نيك انجام
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
صنايع الكتريكي ناسيونال
محسن فردقاسمي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 6
-
آوانس عيسي قليان
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 7
-
محمدرضا باقرزادگان
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 6
صنايع نظافتي آنا
حجت اله احسني
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
پارس خزر
محمدرضا بختياري
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 9
يكتا كوشش
حسين مدانلو
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 13
-
عين اله رحماني
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
-
جواد حيدري
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
الكتروكارچرخ گوشت
محمدمهدي تمدن نژاد
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
كارگاه تعمير سشوار آيلور
محمد ميرزا احمدي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
هواكش دمنده
محمود جوانمردقصاب
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
پارس تك
داود آقاجاني
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
خدمات فني عزيزي
روانبخش عزيزي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 8
خدمات فني راستي
امير راستي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
شاهين پيشرو الكترونيك
اصغر نادران
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
-
عليرضا فراهاني
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
-
علي سيفي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
لودكا
علي عليزاده گياشي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
عسگري
عليرضا عسگري
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
زارعي
محمد زارعي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
آتا
قدرت اله احسني نمين
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 5
-
كيومرث اصلاحي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 4
هيترالكتريك سليم
محمدكاظم سليم
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 16
ولتاژ
بهمن قياسي شندي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 4
پيشتازان صنعت الماس
حجت رجبي فيني
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
-
اوانس عيسي قليان
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 7
-
وحيد طاهري مطلق
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
سبزينه دقيق فولاد
محمد رشيد بيگي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
-
محمد زارعي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
اسب زر
عبدالعلي حق پناه جهرمي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
ايران سبز
صادق شهرابي فراهاني
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 16
-
سيدمحمدباقر اميني
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
پرديس
سبزيران
مرتضي قرباني
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 14
نورآين تهران
فيض اله فرهنگ
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
پژمان
پژمان بروجردي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 8
زردكوهي
مهدي زردكوهي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
آسانا
علي وقار
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 4
خورشيد الكتريك
حميدرضا رستمي نيك
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 14
-
محمد حسين قناديزدي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 12
جنرال يدك
محمد رحيم سقائيان
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
سبزي خردكن سبزينا
افشين فرخي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 15
سبزه ايران
عباس حاجي نصيري
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 19
شركت تحقيقات مهندسي مواد پيشرفته الماس
فرهود شايسته
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
پرديس
شايان
رضا حاتميان
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
سبزي خردكن گنچ آور
رضا شهرابي فراهاني
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 16
جاروبرقي صنعتي كسري
حسن آشنائي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
فروشگاه زاهدي
سيدحسن زاهدي ديزجي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
TH M
حامد غلامي
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
شركت كيش اقتصاد مهرورزان
مهدي سپهري بنه كهل
توليد قطعات انواع دستگاههاي صنعتي ، خانگي
منطقه 11
جنرال
علي افشاري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 13
آ ، ب ، آ
محمد ايرائي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
ترانس پيچي اميد
محمدابراهيم جوان حقيقي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
-
مرتضي طاعتي زاده
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
-
عباس قاضي مرادي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
-
مرتضي معمارزادگان
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
الكتروفرد
عبدالحسين معصومي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 10
محبي
علي رضا محبي نايه
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
پارس مبدل
حسين فيروزيان
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 13
-
عباس مفتخرخواه طهراني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 11
-
حميد اخلاصي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
الكتروترانس پيچي واهان
واهان ماداتويان
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 13
-
علينقي صفري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
الكترواسدي
حسين اسديان
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
-
علي رحم كرمي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
-
حسين رضواني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 10
فني الكترونيك
قاسم حسينيان نائيني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
برادران غياثي
سيدحسن غياثي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 18
تعميرگاه دستگاه جوش
يونس محمدرضائي گاوگاني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 16
-
احمد كاشاني پورمهدي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
ميكروجوش
منصور مهرابي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 7
تابلوتكنيك
علي فيروزيان
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 4
ترانسفورماتور نعيمي
محمد نعيمي جو
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
جوش صنعت غرب
ابراهيم سرشته ايردموسي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 9
ايران جوش سرويس
محمود برزگريارمحمدي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 11
تكنوترانس
گورگن صفريان اقدم خانقاه
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
صنايع جوش الكتروميلران
محمد كمال خاني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
گروه صنعتي خاور هسته
محمد ايلخاني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
پاكدشت
جنرال
علي اكبر نعيمي جو
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
-
حسن كاظمي فر
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 21
ايران فربد
محمود شاكري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 11
-
حسين اميري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
الكترومكانيك تهران
سيد محمد خاتمي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 16
ايران صنعت
حسين نظافتي احسني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
آزمون ترانس
عليرضا آزمون
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
الكتروجوش المپيا
احمد گنجي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
تعمير ترانس جوش
عليرضا صفري دستجردئي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
-
عباس ايلخاني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
-
علي رضا دلخوش شرف
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 9
تعمير موتورجوش برزگر
علي برزگريارمحمدي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 11
ترانس افروز
جواد اختياري بيدهندي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
-
ناصر شكري عراقي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
سيگنال الكتريك
وازگن نظري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 13
-
ابراهيم احمدي فراز
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 11
نگارآزمايش
محمود خوش ظاهر
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 4
ترانس خوشخبر
بهروز قاصدي خوشخبر
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
پيام
محمد طاهري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 13
صنايع مشعل
علي اكبر ايلخاني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
پاكدشت
-
علي اصغر نجفي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
-
عزت اله سلامي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 13
رضائي
محمدحسن رضائي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 11
ريحاني
حبيب اله ريحاني ساربانقلي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 11
يكتا صنعت
اسمعيل كهنه كار
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
-
غلامرضا كمالي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 9
ترانس جوش رضائي
حسين رضائي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
پاكدشت
-
محمد نعيمي جو
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 8
فوكو
محمد رضا
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
شركت بهرام الكترونيك گستر
بهرام بهادري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 21
صنايع بي تا الكتريك ايران
سيدسعيد سيدي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 4
آرين
حسنعلي زارع زاده مهرآبادي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 9
گام صنعت
محمدرضا دوزاميري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 11
پارس نيك
مجتبي نيك شرف
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
بيتاميلر
محمدرضا اميري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
-
روح اله گنجي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
-
مجتبي خاشعي ورنامخواستي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
-
محمدرسول عاصي ششكل
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
الكتروپارس صنعت ميلر
محمد موسي خان
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
صنايع نرم جوش
داود داودآبادي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
-
سيدمحمود موسوي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
صنايع جوش پارس پايا
حميد روحي پور
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 6
-
مرتضي توكلي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 19
تكسان ميلر
حسين جعفرآبادي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
-
محمدرضا گنجي دستجردئي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
ابتكارنو
محمد باورهژ
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
-
مسعود جعفرآبادي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
-
علي رضا جعفرآبادي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
الكترولايت
اباذر رضائي دستجرده ئي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
شركت آزمون نكا
عليرضا آزمون
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
پرديس
ايمن ترانس
حميدرضا اكبري اسفهرود
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 14
-
حبيب اله بهمنش نيا
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
صنايع سان الكتريك
اميرقلي قاضيمرادي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
الكترو سيم پيچي طلائي
صمد حسين طلائي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
تندر
مجيد توحيدي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
پرسوالكترونيك
علي اصغر ترابي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 6
ايران ميلر
ناصر اسدي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
آلفاتكنيك
ناصر جليل دوختي ممقاني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
گاما
محمد خانبابائي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 10
ترانس تكتا
هاجر محمودي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 18
-
حسينعلي حمزه ئي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 18
تاكو ترانس
مهرداد نظري
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
ترانس آب آ
حامد ايرائي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
فرنكاس الكتريك
محمد سيف الهي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 15
سيم پيچي ثابتي
محمدرضا ثابتي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 9
آريا ترانس
سيد مجيد نيك شرف
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 12
ترانس جام آسا
محسن شاه محمدي
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 16
الكترو AEG
حشمت اله ابن يميني
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 4
ترانس نوسان الكتريك
ابوطالب رهنما
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 4
رسا الكتريك
مسلم عظيمي نزاد
توليد و تعمير انواع دستگاههاي ترانسفور موتور موتورهاي كاهنده و افزاينده
منطقه 18
تعميرگاه تكنو بوش 2
مهدي دلخوش بايجي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 10
تعميرات ابزار صنعتي ولي
مرتضي اسدي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
خدمات ابزار بوش
علي دودانگه
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 18
تعميرگاه بوش
فاطمه رضوان
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
ابزارويراق
عبدالحسين به نژاد
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
-
مهدي نوروزي مطلق تهراني
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 7
ايندكس
حسن باغخاني
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 14
-
محمدحسين شكاليو
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 15
تكنوآرمان
كيومرث آقارضي درمني
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 7
ابزاربرقي مصطفي
مهران مهدوي نادري
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 15
يونيك
سعيد شاهرخي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
خدمات فني بوش
سيدابوالقاسم محبي سرشت
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 18
ابزارسرا بوش
عليرضا رمزگويان
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 6
خدمات فني سعدي
صداقتعلي حسني طوين
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
مركز تعميرگاه ابزار برقي غرب تهران
صادق سهيلي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 18
-
اسماعيل قديمي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
ذغال قطعه صنعتي پارس
داود نصرالهي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 8
الكتروتكنيك علي
عليرضا صنعت گر
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 10
پيشروهمت
حسن همتي اسكلكي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
بلاك انددكر
مسعود كاظمي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
ابزار شايان
محسن ترابيان
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
اتحاد
حسين ملكي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 10
خدمات فني ابزار بوش
مجيد جاويد مهر
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 18
-
حميدرضا رعيتي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
خدمات فني بوش
ناصر اميرشاهي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 19
-
عليرضا ياحقي مهرباني
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
اطلس كوشا
احمد حكيما
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
-
حسين حيدري
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 13
-
بهزاد عبدالهي دمنه
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
بوش
فاطمه پورزارعي خاكي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
خدمات فني ابزاران
بهزاد پيرساجد
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
تكنيك بوش
عزيزاله جوكاري
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
ابزاربابكان
مهرداد مينائي زاده
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
ميلاد
محمدرضا حارثي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
-
غلامحسن چيت ساز
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
-
نصرتعلي پاسبان
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 18
خدمات فني بلك اندكر
نوروز قاسملو
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
شرق تهران
عظيم نائب
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 7
-
محمد سعادت مند
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 15
صنعت ابزارسپه
مريم ميرعلي زاده فرد
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
خدمات فني بوش
محمد روح زنده
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 19
تيواگستردرخشان
داريوش آريائي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
متروهيلتي
عبدالحسين مجيديان
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
ابزارخيام
شهناز رضوان
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
ابزارصنعتي
حسين نائب
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 7
خدمات فني نوين
يونس آهنگرقديمي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
تعميرگاه آزادي
جواد ايلكا
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
-
محمد يارمحمدي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
نيپون
رجب كلواني
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
توسعه صنعت اهداء
سيد حسن دوست خواه
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
تكنوبوش جي
مصطفي صالحي آرام
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 9
ابزاراسپاركي
مهدي كافي فراشاه
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 2
الكتروبوش
اميد گودرزي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 4
-
فرشاد حيدري
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 7
ابزار برقي سپه
مجيد لك
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 18
سوپريدك شماره يك ماكيتا
ابوالفضل شالباف تبار
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
ابزار برقي توكلي
اصغر توكلي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 18
مقداد
سعيد مراد علي زاده
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 7
دريل ابزار تهران
فاطمه محمدوند خباز
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
-
محمد قاسمي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
ابزاربوش لشگر
عبدالجواد محمدي جزه
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
-
احمد محمدي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 17
تعمير ابزار برقي تبريزي
ناصر علي تبريزي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
تكنو بوش
سيدامير جلالي چيمه
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
-
عباس شيخ مهدي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
خدمات فني بوش
احمد غلامحسيني
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 18
تعمير ابزار برقي ايران - آلمان
منور ارمندئي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 7
پارسا ابزار صنعت
محمدجواد رام خو
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
ابزار قرباني
حميدرضا قرباني
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 7
توسن پارت
اصغر بهزادي فر
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
نيك توسن
محمود كشت كار
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 14
تعميرگاه آلبرت
آلبرت كيانيان
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 7
ابزار غلامرضا
غلامرضا ترابيان
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
ابزار پويا
پوريا همتي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
تعميرگاه بوش
سعيد صانعي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 2
ابزار صنعت آرش
عليرضا نجاتي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
فني مهندسي تكنو پارت
محمدباقر حسن زاده مرخالي
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
شركت توسعه صنعت زيما
سعيد ولي زاده
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 11
تعميرگاه شكري
مصطفي شكري
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
منطقه 12
تعميرات ابزار صنعتي
رضا اتحاد قاضياني
توليد وتعمير انواع ابزار صنعتي برقي (سنگ ،دريل و كف ساب)
پرديس
-
حسين ايلخاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 14
آسيا الكتريك
رضا جمالي ماربين
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
شريفي فرد
عباس شريفي فر
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تكنوالكترون
مهدي گرامي عطائي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 8
تابلوسازي ساساني
بيژن ساسانيان
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 18
مهندسي گسترش مولد
حسام كردمافي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 21
-
علي گيلك
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 21
الكترو تكنيك منشور
محمد منشوري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
-
سعيد منتظرالقائم
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 6
-
موسي درفشيان مرام
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكترواديسون
شاهين قاديميان
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
-
ابراهيم درفشيان مرام
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكترو سازش
محمد سيف الهي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكترو صنعت چيتگر
محمود تركمني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 21
الكتروپاسفيك
رضا علي زاده
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
اديسون
عشقعلي هاشم خاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 9
برق افزار
مرتضي شرفي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 9
-
جواد ابراري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 7
صنايع برق سلكتور
محمود عبدوس
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوكار
رضا طاهردوست محمدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 17
-
مهدي رضائي خامنه
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 11
پارس سوئيچ بورد
محمدجعفر محمدپوررودباركي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
شركت برق آوران
حبيب اله طهماسبي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 9
الكتروتكنيك فراتي
محمد فراتي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
علي اكبر كرمان پور
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلو برق كريستال
حسن يعقوبي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوتكنيك توسعه
حسن يعقوبي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
جواد اسكندري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 13
الكتروجعفري
محمد جعفري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
آذر سوئيچ
جواد اسمعيل لو
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
ايرج مينو
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوتكنيك نور
مقصود محمدي بوسجين
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوتكنيك سعيد
غلامحسين مرادي منش
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
نعيم الكترونيك تهران
نعيما حسن نتاج بائي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
اسلامشهر
الكتروبي بي سي
محمدرضا جعفري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
پارت خازن
محمدرضا مزيناني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوسازي ممقاني
مجيد پنجه شيرممقاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 11
تابلوسازي الكتروشرق
محمود نصرالهي پري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوبرق علي
علي معصومي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكتروديانا
عليرضا رضائي ياورخاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
فني مهندسي اربيتال
كيومرث عباسعليان
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 15
تابلوتكنيك
منوچهر كريمي ولداني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكتريكي برق آفرين
ميلاد آبائي راد
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكتروارم
محمد اسماعيلي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكتروسازش
محمد سيف الهي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
پنج تاش
سيدمهدي سيداحمديان
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
آلوئيان
علي اكبر آلوئيان
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
فيروز سهندمياندوآب
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 5
برق ايران نوين
حميد نصرالهي پري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
غلامرضا حسيني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 10
الكترو البرز
رضا اكبري ساماني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكترو شريفيان
عليرضا شريفيان زاده
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
تابلو سازي ايلخاني
محمد ايلخاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
علي نظر احمدي روزبهاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 9
-
حسن حبيبي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 18
شركت رهپويان انديشه دنا
محمدرضا نادري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
صنايع برق الكترونيك نامي
محمدرضا سالمي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 7
-
سعيد سروري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
هوردسيس
محمدجواد زيركي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
تابلوتكنيك علي
غلامعلي مرادي منش
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوتكنيك گل
ولي راي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
اصفهان تكنيك
سليمان اصفهانيان
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
بيژن اميني زارع
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 16
برق آسا
مصطفي قاضي مرادي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
كالاي برق سجاد
محمود ئيل خاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
جنرال تابلو
احمد رضائي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
هوده
سيدمحسن امام
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 10
-
عقاب دادخواه
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوتكنيك خسرو
خسرو قراگوزلو
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تكنو برق عروجي
حسين عروجي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
نورتكنيك فعال
نايب رضا فعال
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكتروناب
اصغر صيدي قرانقيه
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
علي اربعه
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
پوياطرح تابلو
شهرام يعقوبي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
نوين تكنيك
محمد رضا ظريفيان افتاده
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 15
پرتوافشان
علي ربيع زاده
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
تابلوبرق راد
محمد گيو
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
پارس الكتريك
مصطفي روشنائي فر
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
وارطان اندرياس
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
هميار صنعت
ترانه بخشي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكترواحمدي
علي اصغر احمدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 16
تابلوتكنيك حامد
حامد شكرچي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
پارس تكنيك تابلو
رضا قاضيمرادي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
كريمي
محمدعلي كريمي دخرآبادي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
عصر توسعه ارتباط
عليرضا برادران ديلمقاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
-
علي محمد خرسندي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
-
مختار معتمدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
شبكه توان
داود محب زندي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكترومحمدي
احمد محمدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
برق وصنعت ره آورد
حسن راسخي اصل
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 15
صنعت كاران آفاق
احسان اله افقي ازاندرياني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 9
ايمن نيرو
مجيد محمدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوبرق همكار
عليرضا پيربداقي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 18
-
پيمان نجفي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
هاي ولتاژنوين
غلامعلي حسين زاده
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوبرق فراهاني
داود فراهاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكتروهرتز
احمد جعفري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
آرياگستربرق
سعيد خرم آبادي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 21
-
نايب رضا فعال
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 15
-
محمدعلي كريمي دخرآبادي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
تابلواكتيو
عليرضا حاجي تقي طهراني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوسازي رضا
رضا جلوخاني نياركي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 9
ژاندارك
مقداد ملكي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
علي سيف الهي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
رضا ملاسعيدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
صنايع مهندسي آدنيس
محمد خرم
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 21
رله قدس
نوروز قدس
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
الكتروسپتا
ربابه موسوي تروجني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تكنيك محسن
محسن ابراهيمي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكتريكي جهان تابا
مرتضي عباسي كرم
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
برق وصنعت فرزانگان
علي اصغر فرزانه آزاد
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
محمدحسين طايفي نصرآبادي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 2
-
آرشالوس هاروطونيان خويگاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
-
احمد غفوري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 18
الكترواباصالح
كيومرث صيامي اسطلخ زير
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 10
شركت توان پايه پارسيان
محمد رضا عبدالحسيني نيا
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 7
تابلوتكنيك مهسان
حميد قاسم نژاد
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
مهندسي برق والكترونيك قشم ولتاژ
اصغر جبالبارزي سربيژن
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
شركت صنعتي مهرتوان گسيل
مهرداد وفائي باقري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 7
شركت فراصنعت بسامد
منوچهر شيشه گري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 6
شركت مهندسي صنعتي راسل تابلو
ناصر جعفرزاده
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 6
شركت تكساز تابلو
نادر قنبري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 7
برق وصنعت كيوان
مسعود اسكندري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
-
احمد مزيناني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
تابلو برق كميجاني
عزت اله كميجاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
تابلو تكنيك برقشه
غلامرضا شريف تاجيك
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
برق وصنعت بيك
حسين عبداله بيك
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 15
تكنو الكتريك
حسن خيرآبادي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 5
نور تابلو
عباس نوريان پور
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
برق و صنعت بهرام
محمد اسكندري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
-
مهدي محمدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
صنعت برق اميرجان
عليرضا امير جان
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 15
تابلوسازي مگا
وحيد امامي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 18
الكترونيك مهدي
مهدي فراتي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلو برق سفير
حسن مست عليخان سرتيپ
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكتروايران كا
سعيد حمامي سنجاقي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
وصل نيرو
پرويز شاكري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
البرز تابلو
امير مرتضي شاهقلي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكترو جلفا
مهدي قاسمي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكتروقلي پور
بابك حسينقلي پور اقدم
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلو برق متحد
محسن يعقوبي زاده
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
صنايع تابلو سازي خازن برق
حسن محمدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلوسازي ارمان
مجتبي تاري وردي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 21
نو آوران صنعت برق
محمدرضا عليمرادي بجدني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 15
زيمنس ولتاژ
رامين صدقي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
شركت مهندسي تال ايران
علي فتح اله زاده
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 6
مجيد دستاك
رضا قيصري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
تابلو تكنيك حامد
حامد شكرچي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تكنو پارسين
موسي رحيمي روز بهاني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
شركت فني و مهندسي الكتروصنعت منشور
مهدي منشوري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
-
سيد محمود واقفي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 18
كلاي برق زهتاب
غلام حسن زهتاب يزدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
شركت صنايع باز تاب انرژي البرز
عليرضا احمد سلطان
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 6
تابلو تكنيك صاحب الزمان
حسين ياوري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
بارقه
محمدرضا داج گر
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
شركت رابين انرژي
سامان طهماسبي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 19
پارسيان كنترول
حميد خرم
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 21
شركت بهينه نيروي امروز
شعبان رحماني
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 6
شركت طيف آسا
احمد آقا مقيمي اسفندآباد
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 9
ايمن صنعت
حسين نظري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 20
شركت گسترش تجارت الكترونيك دنا
نرگس هدايتي باويل
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
-
خسرو خواجه وندي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
شركت سگال تابلو شرق
عباس عليجان نيا شفيعي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
پرديس
شركت آرمان صنعت كهربا
علي فريدوني گلشن
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
ايرانيان تابلو سياه سنگ
علي معصومي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
برق صنعت تكنو گستر
مصطفي محمدي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
تابلو برق بهار
سعيد يعقوبي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
اله ياري
غلامحسن اله ياري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 13
شركت صنايع توليد تابلو برق پارس نيرو خازن
آندره اسرائيليان
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
جاجرود
تابلو كار
رضا طاهر دوست
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 17
تابلو برق محمد
محمد اسكندري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 11
-
علي محمد بيگي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 3
تابلو تكنيك شبكه كشور
حميد كشوري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
الكترو صنعت محمد
محمدرضا خوش لهجه مقدم
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
شركت مهندسي طرح و توسعه توان گستر
حميدرضا قديمي
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 12
شركت الكترو تابلو نوين ياري
علي ياري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
پيشرو پويش
علي اصغر سياه نوري
توليد وتعميرانواع تابلوهاي برق فشارقوي ، ضعيف وخازنها
منطقه 4
-
آيت اله ترابي
توليد وتعميرانواع كليدهاي هادي
منطقه 12
ارشيا
رضا محمدخاني
توليد وتعميرانواع كليدهاي هادي
منطقه 12
الكتروگاردي
حسين عيسي
توليد وتعميرانواع كليدهاي هادي
منطقه 12
-
حسن سيف الهي
توليد وتعميرانواع كليدهاي هادي
منطقه 12
تك پلاتين
سيدحسين قاسمي
توليد وتعميرانواع كليدهاي هادي
منطقه 12
تهران شرق
داود نوري الگا
توليد وتعميرانواع كليدهاي هادي
منطقه 12
برق صنعت كريمي
عبدالله كريمي طاري
توليد وتعميرانواع كليدهاي هادي
منطقه 12
شركت صنعت الكترونيك پژوه
كاظم اسدي علون آبادي
توليد وتعميرانواع كليدهاي هادي
منطقه 7
شركت بك افزار
سعيدرضا غباري
توليد وتعميرريكتافاير
پرديس
شركت تبديل انرژي ايرانيان
مجتبي ابوطالبي
توليد وتعميرريكتافاير
پرديس
-
فرزاد فطروسي
توليد وتعميرريكتافاير
پرديس
-
يقيا عيسي قليان
توليد وتعميركاران انواع كوئلهاي برقي(ولتاژبالا)
منطقه 8
الكترونيك سرويس
عزت اله كارگشا
توليد وتعميركاران انواع كوئلهاي برقي(ولتاژبالا)
منطقه 6
-
امين آقا فيروزيان
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 4
ترانس سارا
مهدي كلهري
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 6
سيم پيچي فيروزيان
محمدابراهيم فيروزيان
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 8
جهان كالا
تقي بيجاري
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 21
صنايع جوش گراد
مرادعلي كربلائي علي گل
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 15
الكتروسپيد
سيد محمد حسيني
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 18
شركت فاراتل
سيدخسرو افقهي
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 12
صنايع تكنيكي فريد
نصراله آقاجان
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 12
رادالكتريك
سيدرضا غياثي
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 18
جوشيران نو
ابراهيم ايمان پور
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 15
-
عباس نكولعل تك
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 11
صنايع ترانس جهان
قربان طاعت وفا
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 16
-
محمدحسن ساعيان
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 18
صنايع جوش الكتروميلران
محمد كمال خاني
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
پاكدشت
شركت مهندسي زي نر
صمد برادران خسرو شاهي
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 12
شركت هژير صنعت
كسري ميرعمادي زيد
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 8
شركت چابك صنعت پيشگام
فريده اكبرزاده همداني
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 7
شركت مهندسي ره آورد پرند
پرند زنديان
توليد يوپي اس (دستگاههاي مولد برق اضطراري)
منطقه 6
موسسه فنی ناظر
محمد كرمعلي ناظر
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 11
آسانسور بهران
احمد شاكري
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 9
آسانسورنگار
ماريا حسينيان
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 7
چلندر
محمد تقي مظاهري كلهرودي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 6
فروشگاه ادریک
هوسپ قادري مسيحي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 13
نوانديشان باختر
حسين وفائي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 3
فروشگاه نیکان
يپرم اوهانيان
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 8
شركت ليفتراك صنعت روژان
حسين صمديان
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 18
فني مهندسي رهرو
عزيزاله رهرو
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 4
آسانسور عماد
جمشيد برادران جميلي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 13
شركت اوج سير آرش
حسين جباريان
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 4
سهند
ولي اله كريمي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
اسلامشهر
آلمين ليفت
ادمون طهماسبي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 8
شركت توان اوج پيما آسانبر
جواد نوشادي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 7
صعود ارتفاع
حسن سجودي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 3
آريان آسانسور
علي بديعي گورتي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 3
شركت آرمان فراز پيمان
احسان عسگريان فر
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 2
آسمان فراز اردلان تهران
ايرج نيازي اربابي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 7
بهران مهر پيما
رحمت اله قيصري
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 5
شركت آسانور فرمان
محمد حسين مروتي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 6
شركت پارسيان نوين تك آسانبر
عباس نيكو منظري
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
پرديس
شركت پيشرو آسانبر سپهر
هوشنگ زياري
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
پرديس
شركت كارآمد
علي بلوكي متعلق
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 21
پارسيان
مصطفي فتحي نژاد
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
پرديس
شركت اهرم كو
علي اصغر وندالوند
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 9
توليد قطعات آسانسور ابوليان
نوراير ابوليان
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
پرديس
آرمان اوج پيما
علي مديري دلشاد
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 9
شركت سپهر آريا سيمرغ
نويد وحدتي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 21
شركت روان پارس
كيان عباسي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 2
شركت پارسيان آسان راهبرسينا
حسين جاويدكار
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 18
فروشگاه بتن آلات مهدي
مهدي رمضاني
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 9
گروه توليدي صنعتي بالابر برادران
حسين رمضاني
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 9
پرشيا صنعت پايتخت
عليرضا حاجي محمدتقي دولابي
آسانسور - توليدكنندگان آسانسور و پله برقي و قطعات آن
منطقه 15
مهر
عليرضا آهنامه
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 10
الكتروپمپ برادران حبيبي
رضا حبيبي توتكاني
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 3
دانشور
حسين دانشور
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 17
الكترو نيرو
مرتضي شفيعي زنجاني
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 11
زرين پمپ
علي عباسيان
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 11
-
ناصر قربانوند
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
نيوتن تكنيك
آرداش بغوزيان غرغني
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 8
-
ابوالقاسم فضلي خاني
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 10
ايران جهش
جمشيد كريم زاده
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
مؤسسه فني آبراه
ابوطالب عباسي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 18
-
اسماعيل محقق منتظري
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 11
بهنام
رسول دباغ تقي زاده
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 19
سيم پيچي دقيق
محمدجواد سماواتي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 15
-
هادي ابوالقاسمي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
الكتروپمپ محمودي
محمدباقر محمودي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 3
خدمات فني جواد
حسين آبيار قمصري
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 2
الكترونادر
عبداله قاضيمرادي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
-
حسين جمالي توتكاني
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 4
هواكش تفرشي
نبي اله ايلخاني
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
پارس پرشين سپهر
مجيد سپهرنژاد
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 15
تفرش پمپ
حسن افشاري نيك
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
-
محمد طهماسبي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
موتورسن
مجيد غني آبادي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 15
-
مهدي درفكي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 15
-
رضا ظهره وند
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 18
الكتروبندا
عليرضا يوشي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
پمپ آبشار
اكبر حاتمي موسوي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
شركت فرنتا
جواد زاهدي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 4
رويال پمپ
ابوالفضل كوهكن
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 4
فن آوران ديزل قدرت
عبداله طالبي تواندشتي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 6
الكترو پمپ آبشار
حميد رضا مظفريان
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 17
نيماك
شمس الدين بنائي نژاد
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 4
-
مهريار فرهودي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 5
صانع
سيد مرتضي علي صفوي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 15
الكترو و سيم پيچي قليچ
ابوالفضل باقرقليچي
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
منطقه 12
گروه صنعتي الكترومكانيك روستيك
رستيك كشيش زاده
توليدكنندگان و بازسازي دستگاههاي الكتروموتور،ژنراتور،پمپ آب
چهاردانگه
شركت آراد مهرآكام
مجيد آمره ئي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 9
شركت ماهان سازه
براتعلي شفاعتي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 4
شركت آريان توان تارا
نادر دشتي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 13
شركت آسان روان شايان
اصغر اناري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
شركت سرعت سير سعيد و ماهيار
سعيد فهار
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
شركت عمران صنعت آرتاخه
مهدي قديمي گزاز
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 16
شركت ديبا اوج اسپادانا
بهرام شاه مرادي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 18
آسانسور110
علي صديقي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 13
آسانسور 110
مسعود حاج محمدتقي دولابي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 13
آسانسورنگار
محمود خدادادي پامساري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
آسانسور رازي
رامين فلاح پور
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
روان پارس پيما
كيومرث عباسي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
آسانسورنوين ارتفاع
عين اله ارجمندفرد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
ميلاد
بهروز يوسفي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 13
آسان پيماي عرش
محسن جوادي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
آسانسوربرتر
محمود تجاسب
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
شركت ره آورد بالابر
امين اله زنده دل
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
ديبابرج تهران
كيكاوس محسني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
آسانسورفراز
مهدي دارستاني فراهاني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 13
محمدزاده
محمداسماعيل محمدزاده مرادي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 4
جهان ابزارعبدالهي
محسن عبدالهي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 18
آسانسوربحرياران خجسته
جواد جباري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
ايده بالابرساعي
فرزان مجرد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
آسانسوربهران
فتح اله حبيبي شاد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 13
ارتباط آسانبر صبا
مرتضي مرتضي بگي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
بهران كار
مسعود غفاري تبريزي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
سپهرارآسانبر
سورنا آذري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
راحت سوارطوبي
علي طوبي هريس
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
بهين آسانسور
صمد بهنيا
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 11
آسانسورفراز
سيدعلي كاظمي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
فرازفرودتهران
حسن تالاني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
ميلاد صعود ماندگار
امير رمضاني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
شركت مهندسي سبا آسانبر
سيد حسن حسيني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
عظيمي
حميدرضا عظيمي نيكو
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 9
شركت اوج گستراستيلا
سعيد نقوي عليا
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
الكترو آسانسور
رضا سليمي شيرغان
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
شركت آسانسور سعيد
بهروز يوسفي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
شركت پيشروآسانبرسپهر
هوشنگ زياري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
شركت تضامني بهروز پناهي گرجي
بهروز پناهي گرجي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
شركت آسانسورنمادبرتهران
فرخنده رهبرايماني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
صنايع آسانسور كيا
عليرضا سليماني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت فتحي الماس
رامين فتحي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
آسانسور سعید
بهروز يوسفي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
شركت آسانسور جاويد كار
غلامرضا قليج خاني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
شركت آسانسور روان ريل
سيد دانش رجائي آلهاشم
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 10
شركت سيما تكسان
احمد بياباني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
آسانسور سام سازه ديبا
امير خورشيدي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
اوج پيمان سپهر
حميدرضا محموديان
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
گاما پردازان سيستم
امير مروتي شريفي
صاحب تجارت آسيا
ابوالفضل بمبئي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
شركت نوين صنعت همره
سيد محمود هاشم نژاد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت مهندسي و تأسيساتي و تجارتي سانليفت
مجيد محمد علي زاده طليسچي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
شركت آسانبرو پله برقي پيمان پايا سهامي خاص
سعيد رجائي اناركي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
شركت آرمين فراز تهران
خسرو اسدي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
نوين بالابر مهرگان
محمود رضا زاهدي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت فراز بين ماندگار
اروج آقائي فرد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 10
شركت پيشگام اوج شايان
محمد طاهري بشارت
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 10
شركت اوج پيماي امين
نصرت لطفي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 15
شركت آسانسور سيمرغ زرين
بيژن خاكسار
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
ساحل آسانبر تهران
عشقعلي رحيمي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
آسان عرش آريان
محمد علي پارسا
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
تهران تك آسانبر
مجيد عبدالهي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
توليدي پارس
حبيب اله كاس دخت كپورچالي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
آسانسورايمن روشرق
علي محمد منصوري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
آسانسور آساكار
بهروز فيروزفر
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
آسانسورديبا صعود
عباس ابريشمي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
آسانبر و پله برقي بنيس فراز
سيامك كيان مهر
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
پايا تجارت فرس
حميد رضا لطيفي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
شركت مهندسي بازرگاني آرمان مانگ
قاسم رحماني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
شركت آسانسور الماس نگين سبلان
محمد رضا زهره وندي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
الماس نگين سبلان
محمد رضا زهره وندي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
پارسا آسانبر كسري
داود اشتياقي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
نيكو بران آسيا
محمدعلي يوسفي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
اوج پيماي آذر
شهرام مردمي متعلق
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
پرسپوليس آسانبر اورامان
مسعود رحيمي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
تحول انتقال ميهن
سيد مهدي طباطبائي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت سپهر آريا سيمرغ
حسين افشار فرد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
آسان راهبر پرشين
علي اصغر فاميل خدابخش
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 14
شركت مه فخر آسانكار
محسن جعفري پاكزاد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت اطلس تك
پرويز متقّي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
آسانبر افراشته خرم
عباس سجودي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 4
شركت آسانسور و پله برقي سهند
رحيم ادريسي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
شهاب آسانسور نيك
مرتضي عسگري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 4
شركت پارس غزال بالابر
عباس حسني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
شركت روان گستر حامد
فاضل رزمي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
شركت نيكا سيرصعود
رضا ابراهيم خطيب
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
شركت اوج آسان بران كيهان
سعيد محمدي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 14
شركت مهندسي پارتيس آسانبر سپهر
علي خان محمد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت فني مهندسي سما فراز
آريا مرعشي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
شركت پارت دنا فوز
سيامك معظمي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
شركت نگين گستر كيهان
مهيار اميني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت ايده هزاره دينا
داود طاهري شايسته
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
آسانسور اختر پويش
مجتبي پلوئي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
شركت نوين بالابر حداد
حسين ارجمند قياسي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
آسانسور پيشگام صنعت
قاسم آشوري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 13
شركت سهيل پيماي آريا
حسين شهبازي چالشم
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت آرا سرمايه البرز
حسن مافي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
شركت سپند نهاد سهامي خاص
عليرضا ارجمندي فر
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
شرك آسمان روي پگاه
محمد علي منفرد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 11
شركت بالابر بام
مير سعيد خنداني كوزه كنان
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 4
شركت آسمان گستر ققنوس
فرحناز كشوري اعظم
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
آسانسور بهفخر
سيد فخرالدين مكي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
شركت آسانسور شايا ايده آسانبر
فاطمه رضي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت آسان محك غرب
عليرضا زرگري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 7
آسان راهبر پرشين
علي اصغر فاميل خدابخش
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
آسانسور و پله برقی آتیس
رضا نظري
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 4
آسانسور خزر صعود سهند
مهناز فخر موسوي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
توسعه تجهيزات صنعتي
علي احتشام زاده
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
شركت جهان آسانبر موج
ابوالقاسم پورمحمدي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
شركت آسانبر ديبائيان تهران
حسين علي باباي لواساني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
شركت آريا فراز سپهر
مسعود زماني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 5
شركت اوج فن آور نيما
فرزانه مهدي زاده تجن گوكه
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 18
شركت سبلان صعود سبز
بهنام خوارزمي نژاد
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 22
شركت مهندسي به فر آسانبر يكتا
محمود عرب زاده
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
شركت بالابر برودت
كامل رضواني تابان
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
شركت اهرم كو
علي اصغر وند الوند
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 3
شركت ايمن فراز اوج
مهدي نوروزيان
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 22
ميلاد برج جاويد
داود عباسعلي
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 8
شركت تك صنعت بهرو
پاندوس نجاري اردستاني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 2
شركت صدرا آسانبر افرا
بهروز عطالو
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 4
شركت آسمان اوج دنيز
سمانه احمدوند
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 4
شركت آساسير ستايش
ابوذر مؤمني
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 15
شركت بالابر برج هاي ايرانيان
محسن كارگر
آسانسور - خدمات فني نصب،تعميرونگهداري آسانسور، پله برقي و بالابر
منطقه 6
شركت آسانبر نگين زاگراس